ทหารพรานสนธิกำลัง จับกระเทียมหัวแห้งริมฝั่งโขง

ทหารพรานที่ 2110 สนธิกำลังกอ.รมน ตชด.234 ตม.ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (ไชเตส) และนรข.จับกระเทียมหัวแห้งคาโกดังริมฝั่งแม่น้ำโขง จำนวน 97 กระสอบ มูลค่ากว่า120,000 บาท ขณะที่ผู้ต้องหาหนีไปได้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ร.ท พรพิทักษ์ กุลงามกิ่ม ผู้บังคับร้อยทหารพรานที่ 2110 มุกดาหาร ได้รับรายงานจากสายว่า จะมีการลักลอบขนกระเทียมแห้งเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาโปกลาง

Read More

ตำหนักสระยอ

แม้ “ตำหนักสระยอ” จะหลงเหลือเพียงรอยฐานตำหนักที่อยู่บนโคกกลางทุ่ง แต่สิ่งที่ปรากฏสามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีตำหนักแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง หากสังเกตลักษณะฐานรากของพระตำหนักที่ใช้ก้อนหินนำมาก่อสอปูน จะดูคล้ายกับพระตำหนักต่างๆในบริเวณอำเภอพระพุทธบาท

Read More

เครียดมาก ระวังโรคหัวใจ-เบาหวาน

ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและเบาหวาน พบว่าความเครียดจะทำให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจและหลอดเลือด อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขในในเลือดผิดปกติ อ้วนลงพุง ดันนั้นการจัดการกับความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและเบาหวานได้

Read More